Klachtenregeling

Klachtenprocedure DOEMIJ.NL

 

DOEMIJ.NL vindt een goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor u te vinden.

Hoe kunt u een klacht indienen?

1. Online (via internet)

Geef uw klacht online aan ons door via het contactformulier, dat u vindt op onze site onder ‘Klantenservice’ en ‘Contact’. Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

2. Per email

Geef uw klacht aan ons door, door te emailen naar info@doemij.nl. Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.


Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord.
Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Zie hieronder bij “Bent u het niet eens met de uitkomst?”.

 

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht.
Indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst, dan heeft u 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per brief te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt.

In uw brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

 • omschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met het eerder door ons ontvangen antwoord;

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • uw klantnummer;

 • uw handtekening.

 • U kunt uw brief sturen naar:

 • DOEMIJ.NL
  Spaaklaan 13
  3446 HC Woerden

  DOEMIJ.NL bevestigt de ontvangst van uw brief en geeft aan wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn. 


 • Bent u het niet eens met de uitkomst?

 • Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden nadat wij uw klacht geheel of gedeeltelijk hebben afgewezen, dan wel ongegrond hebben verklaard, voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel:

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

www.sgc.nl

 

N.B.
Kunt u uw klacht niet kwijt bij de bovenstaande geschilleninstantie of wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.